Et marked i udvikling

Fremtidens fødevaremarked er plantebaseret

Regeringens klimalov, den ny landbrugsaftale, væksten i markedet for plantebaserede produkter samt forbrugertendenser, peger alt sammen på et marked for plantebaserede fødevarer med uforløst potentiale for vækst. Men det er ikke kun det danske marked der har potentiale, internationalt ligger der ligeledes et eksporteventyr og venter for de danske virksomheder.

Med den ny Aftale om Grøn Omstilling af Dansk landbrug, der sætter bindende reduktionsmål om drivhusgasudledninger på mellem 55-65% ift. udledningen i 1990, og med et dansk landbrug, der pt står for 25 % af landets samlede udledninger – hvoraf langt størstedelen af landbrugets udledninger stammer fra foder, produktion af animalske fødevarer og husdyrgødning – er der i den grad grundlag for udvikling i den danske fødevareproduktion i en mere plantebaseret og klimavenlig retning.

I Plantebranchen kæmper vi for, at omstillingen til en mere plantebaseret kost kan realiseres gennem efterspørgsel i markedet, og at den således tager udgangspunkt i forbruget. 

Med hensyn til forbruget herhjemme er der sket en stigning i antallet af danskere, som spiser overvejende eller helt vegetarisk fra 3,8 % i 2010 til 16 % i 2020, svarende til cirka 900.000 danskere. Det er særligt de unge mellem 18 og 34 år, som driver denne udvikling. Blandt denne gruppe er det 28 %, som spiser fleksitarisk eller helt vegetarisk. Som nye og eksisterende fødevareforbrugere vil disse påvirke fremtidens salg af plantebaserede produkter.

Stort eksportpotentiale

Et stort hjemmemarked er fundamentalt for danske producenter af plantebaserede fødevarer, men det er ikke kun det danske marked, der har et stort potentiale, eftersom de største muligheder for danske virksomheder ligger i eksporten. Internationale markedsundersøgelser viser, at markedet for plantebaserede fødevarer globalt vil stige med årlige tocifrede vækstrater over de næste 10 år. På internationalt plan er der således også store muligheder for at være med i et nyt, spændende eksporteventyr, og for en førerposition på knowhow inden for økologiske, plantebaserede fødevarer. Dette ligger også i tråd med EU-Kommissionens målsætning om en mere bæredygtig fødevareproduktion i Farm to Fork-strategien.

Markedet for plantebaserede fødevarer i Vesteuropa, ikke mindst på vores vigtige eksportmarkeder Tyskland, Sverige og Storbritannien, stiger også kraftigt. I Vesteuropa forventes en årlig vækst på 35 % frem mod 2025 inden for plantebaserede kødalternativer, hvilket giver 524.000 tons, svarende til 11 % af markedet for kød og plantebaserede kødalternativer tilsammen. Samme tendens findes inden for plantedrikke. I USA ses der markante stigninger inden for forbrug og produktion af plantebaserede fødevarer, og også Kina foretager omfattende investeringer og udviser i forbrugeranalyser en stor interesse. Prognoserne ovenfor er baseret på forbrugertendenser, der ikke tager højde for fremtidige politiske initiativer på nationalt, europæisk og globalt plan. Derfor er vækstraterne og fordelingen mellem plantebaserede og animalske fødevarer formentlig lavt sat.

         Det danske marked for plantebaserede fødevarer

I dag anvendes 80 % af Danmarks landbrugsareal til foder, som har faldende produktionsværdi. Til gengæld er produktionsværdien af kartofler, frugt og grøntsager stigende, og de danske gartnerier øger generelt deres indtjening. Indtjeningen hos de økologiske brug er desuden højere end hos de konventionelle.
Det samlede danske forbrug af fødevarer vokser med ca. 1 % årligt. På denne baggrund er det derfor interessant at:

  • Salget af forarbejdede vegetariske og veganske produkter i Danmark voksede fra 2017 til 2018 med næsten 40 % og fra 2018 til 2019 med over 30 %
  • De største varekategorier på det plantebaserede marked er plantedrikke og færdigretter, mens de hurtigst voksende er plantedrikke, færdigretter og pålæg
  • I 2014 udgjorde markedet for plantebaserede kødalternativer i Danmark 400 ton, hvilket i 2019 var steget til 1.300 ton. Frem mod 2025 forventes en årlig vækst på 30 %, hvilket giver 4.900 tons, svarende til 8 % af markedet for kød og plantebaserede kødalternativer tilsammen
  • I 2014 udgjorde markedet for plantebaserede mælkealternativer i Danmark 6.000 tons, hvilket i 2019 var steget til 17.000 tons. Frem mod 2025 forventes en årlig vækst på 25 %, hvilket giver 53.000 tons, svarende til 8 % af markedet for mælk og plantebaserede mælkealternativer tilsammen