Historisk perspektiv

Danmark har i 10.000 år været et agerbrug og har kun været              kødproducerende i 170 år. I 1850 og de efterfølgende 30 år skete der et skift, som ændrede de danske madvaner. Vi gik fra at producere korn til at producere kød. Dette var en direkte konsekvens af  landbrugskrisen, som fik kornpriserne til at dykke på grund af  konkurrence fra udlandet. Vi begyndte derfor at nytænke landbruget og i højere grad fokusere på animalsk produktion. I dag er vi bevidste om, hvilken effekt den animalske produktion har på klimaet. Det er derfor tid til, at vi igen omstiller vores landbrugsproduktion og i højere grad fokuserer på at producere mad til mennesker fremfor foder til dyr. I Plantebranchen er vi overbeviste om, at det er den rigtige vej at gå. Heldigvis har mange allerede taget plantebaseret kost til sig, og vi ser på nuværende tidspunkt en kraftig stigning i salget af veggie-varer. Det vidner om, at danskerne er indstillet på at spise mere klimavenligt.

Kilde: Kristeligt Dagblad: “Sådan er vores madvaner blevet påvirket gennem tiden”, 25 juli 2016

Kilde: Coop Analyse, 2019