Miljøpolitik

INTERN MILJØPOLITIK

Vores forpligtigelse over for mennesker og planeten er, at sikre at den danske fødevarebranche er kendetegnet ved at være bæredygtig. Vi bestræber sig på en vedvarende indsats for at minimere forbruget af ressourcer og mindske vores miljømæssige indvirkning.

Det betyder, at vi i Plantebranchen handler miljøbevidst i alle vores aktiviteter og er opmærksomme på udviklingen, når det gælder god husholdning med naturressourcerne, drift, indkøb og bortskaffelse af affald.

Det gør vi for at reducere vores miljøpåvirkning:

 • Alle opgaver udføres under hensyn til den mindst mulige miljøbelastning. 
 • Vi sorterer vores affald.   
 • Vi cykler til møder i Københavnsområdet inden for en radius af 10-15 km fra kontoret, uanset årstid og vejr. Vi opfordrer vores medarbejdere til at cykle til og fra arbejde, eller at benytte offentlig transport. 
 • Vi benytter i øvrigt så vidt muligt offentlig transport og/eller videosamtaler, også ved konferencer.
 • Vi undgår at flyve til møder indenfor Skandinavien.         
 • Vi serverer økologisk grønt og plantebaseret ved møder, og undgår kød- og mælkeprodukter. 
 • Vores frokost på arbejdspladsen er vegetarisk, og vi undgår madspil. Vi opfordrer vores medarbejdere til at spise i henhold til klimapyramidens anvisninger i deres fritid.  
 • Hver medarbejder bruger den samme kop pr. arbejdsdag til kaffe eller the. 
 • Vi printer altid ud på begge sider af papiret.  
 • Vi sender agendaer ud før møder for at reducere papir og print. 
 • Vi har en CO2 neutral hjemmeside. 
 • Vi slukker altid computer og skærm, når vi går hjem, så vi undgår unødigt elforbrug.   
 • Vi bruger håndklæder, når vi tørrer hænder. 
 • Vi har masser af planter på kontoret, som bidrager til et godt indeklima. 

EKSTERN MILJØPOLITIK

Vi vil sammen med hele den danske fødevareindustri sikre, at danske fødevarer opnår en højere miljøtilstand, end det er tilfældet i dag. Vi vil målrettet og vedholdende demonstrere over for os selv og vores omverden, at lokale og globale miljømæssige udfordringer kan imødegås med fødevarer som indsatsområde. Som brancheforening vil vi være inspirator og drivkraft i omstillingen til bæredygtighed. Vi vil sætte fokus på at øge bevidstheden om natur og miljø og derved påvirke holdninger og adfærd.

Plantebranchen vil arbejde for:

 • At sikre, at plantebaserede fødevarevirksomheder har de nødvendige kompetencer og viden for at blive førende på produktion og eksport af grønne fødevarer af høj kvalitet
 • At samarbejde med førende videnspartnere om at skabe og dele viden omkring plantebaserede fødevarer, herunder dyrkning, udvikling, produktion og markedsføring
 • At samarbejde med myndigheder omkring regler og vejledninger omkring sunde og miljørigtige fødevarer
 • At påvirke myndigheder og politikere til at skabe bedre rammevilkår for plantebaserede fødevarevirksomheder

Således kan fødevarebranchen som helhed bidrage til at nå klimamålsætninger.