Plantebranchen mener

Der er brug for en politisk handlingsplan for udbredelse af en mere plantebaseret kost

Ligesom vi tidligere har set politiske handlingsplaner blive gennemført for både økologi og grøn energi, mener vi, at det er på tide at en konkret politisk plan for mere plantebaseret fødevareproduktion ser dagens lys.

Det er på baggrund af dette, at vi er stolte af at være en del af samarbejdet om rapporten Fra Foder til Føde, sammen med Dansk Vegetarisk Forening, Greenpeace, Rådet for Grøn Omstilling, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening. I rapporten foreslår vi, at der tages initiativ til en national handlingsplan, som skal fremme forbruget af plantebaserede fødevarer.

I Plantebranchen kæmper vi for, at omstillingen til en mere plantebaseret kost kan realiseres gennem efterspørgsel i markedet, og at den således tager udgangspunkt i forbruget. Der er imidlertid behov for politiske initiativer for at sætte skub i udviklingen, og derfor mener vi, at det er på tide med en politisk handlingsplan til en landbrugsproduktion med mere fokus på plantebaserede fødevarer.

Danmark fik en ny klimalov i 2020, som indeholder de to ambitiøse mål om, at Danmark skal sænke landets CO2-udledninger med 70 % i 2030 (ift. 1990-niveau), samt at Danmark skal være klimaneutral i 2050

Målene i Klimaloven kræver en konkret handlingsplan fra politisk side, eftersom vi med en fremskrivning af en uændret politik kun lige knap når en reduktion på 40 % i år 2030, ift. 1990-niveau. Det kræver således politisk handling og ambitiøse omstillingsplaner for især de mest klimabelastende sektorer, hvor landbruget som sektor står for godt 31 % af Danmarks samlede klimabelastning.

Vi har før set regeringer gå forrest med handlingsplaner for en grøn omstilling, også på fødevareområdet med det økologipolitiske udspil fra 2012, hvor målet var en fordobling af det økologiske areal i 2020. Det er konkrete og ambitiøse politiske udspil som dette, der er brug for på det danske fødevaremarked, for at få mere fokus på den plantebaserede fødevareproduktion.

Omkring 89 % af landbrugets klimabelastning stammer fra produktionen af foder og animalske fødevarer, og eftersom plantebaserede fødevarer kræver væsentligt mindre plads at dyrke, vil denne gruppe have et betydeligt lavere CO2-forbrug. Oveni dette vil en mere plantebaseret kost have væsentlige sundhedsmæssige samfundsgevinster. Det er derfor oplagt at se på de bæredygtige udviklingsmuligheder i den danske fødevareproduktion, som indeholder en enestående mulighed for at vælge en anden vej.

I Klimalovens paragraf 1 stk. 3 står der blandt andet: ”Danmark skal være et foregangsland i den internationale klimaindsats, som kan inspirere og påvirke resten af verden. Danmark har et historisk og moralsk ansvar for at gå forrest.
En omstilling af det danske landbrug til mere plantebaseret fødevareproduktion, og en reduktion i produktionen af foder og animalske fødevarer, vil således være i tråd med Klimalovens målsætninger, og være med til at sikre dansk fødevareproduktion i fremtiden.

Du kan læse rapporten Fra Foder til Føde her: https://rgo.dk/wp-content/uploads/fra-foder-til-foede.pdf