Bliv medlem

Hvorfor blive medlem?

Plantebranchen er Danmarks nye og måske vigtigste brancheforening for fremtidsorienterede plantebaserede fødevarer. 
Det er branchens medlemmer, som skal sætte den kommercielle retning for kategorien.

Som medlem får du

  • Dedikeret, politisk interessevaretagelse, som er helt uafhængig af andre interesser end plantebaserede fødevarer
  • Netværk til andre virksomheder i branchen
  • Netværk til politikere og NGO’ere indenfor plantebaserede fødevarer
  • Netværk til internationale spillere i kategorien
  • Mulighed for deltagelse i videns- og udviklingsfora i samarbejde med forskningsinstitutioner m.v.
  • Rådgivning og hjælp i sager med fødevaremyndighederne af brancherelevant interesse
  • Nyheder indenfor branchen

Hvem kan blive medlem?

Alle virksomheder, der fremstiller og/eller markedsfører 100 % plantebaserede fødevarer kan blive medlem af Plantebranchen. Virksomheder der både har produktion indenfor plantebaserede fødevarer og animalske fødevarer, kan optages som medlemmer for den del af deres salg der kan henregnes som plantebaseret, medmindre denne del er helt minimal i forhold til virksomhedens øvrige fødevareomsætning.

Foreninger, institutioner og virksomheder der har interesse i organisationens formål, kan ligeledes blive optaget som fagmedlemmer af Plantebranchen.

Brancheorganisationer og andre organisationer, hvis medlemmer er omfattet af formålet, kan efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse knyttes til organisationen som associerede medlemmer.

Hvad koster det at være medlem?

Hvert medlem betaler et kontingent, som beregnes på baggrund af det enkelte medlems danske omsætning af plantebaserede fødevarer, inklusive eksport. På denne måde fordeles kontingentet, så de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder.

Alligevel har alle medlemmer i foreningen på god demokratisk vis hver én stemme.

Medlemsbetingelser fremgår af vedtægterne

Bemærk at udmeldelse skal ske skriftligt med mindst seks måneders varsel til udløbet af et kalenderår.

Se kontingentsatser for 2021 og 2022 nedenfor.

Bliv medlem

Udfyld kontaktformularen herunder og bliv en del af det gode selskab og stærke netværk i Plantebranchen.

Du er også altid velkommen til at kontakte os på info@plantebranchen.dk eller 40430250, med eventuelle spørgsmål.

Vi ser frem til at høre fra dig.