PLANTEBRANCHEN LOGO uden lille tekst beige

Indflydelse

Kerneværdi

Vi repræsenterer vores medlemmers interesser på mange planer

Plantebranchen er stolt af at være repræsenteret i de afgørende fora, hvor der diskuteres, udvikles og ydes projektstøtte til plantebaserede fødevarer. Vi arbejder målrettet på at få sat vores industri i rampelyset og er særligt optaget af, at de projekter, der skal udvikles under den kommende statslige fond, fokuseres på markeds- og produktudvikling, så der kan opbygges et langt større hjemme- og eksportmarked end i dag. 

Som del af fem statslige arbejdsgrupper er Plantebranchen unikt positioneret til at repræsentere vores medlemmers kommercielle interesser på politisk plan og sikre politisk opbakning til udbredelsen af plantebaserede fødevarer. Yderligere er Plantebranchen engageret i en række udvalgte forskningsprojekter og arbejdsgrupper, hvor igennem vi sikrer vores medlemmer indflydelse på relevante beslutninger og udmøntninger af direkte eller indirekte betydning for den plantebaserede dagsorden.

Vores motivation er at sikre lige konkurrencevilkår for den animalske og den plantebaserede industri. Vi kigger på lovgivning i ind- og udland og har samarbejdspartnere på både nationalt og europæisk plan, så Plantebranchen kan skabe de bedste forudsætninger for at sikre kendskabet til og udbredelsen af danske, plantebaserede fødevarer.

grupper, projekter og netværk

Her kan du få et overblik over de arbejdsgrupper og projekter, Plantebranchen tager del i

Statslige
arbejdsgrupper

Plantebranchen er stolt af at repræsentere vores medlemmers interesser i fem statslige arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupper og forskningsprojekter

Plantebranchen engagerer sig i arbejde og projekter, som sikrer politisk indflydelse og markedsudvikling.

Netværk

Netværk er centralt for branchens udvikling, og Plantebranchen er repræsenteret i flere europæiske netværk.

EAPF

EAPF er Plantebranchens europæiske samarbejdspartner, som samler plantebaserede aktører i Europa.

Skal du være med?

Branchen har brug for dig – tag ansvar for den plantebaserede industri og bliv medlem her.