Brancheforening for plantebaserede fødevarer

Som medlem får du

Dedikeret, politisk interessevaretagelse, som er helt uafhængig af andre interesser
end plantebaserede fødevarer
Og meget mere!

Vores vision er at gøre verden grønnere gennem mad.
Som talerør og samlingspunkt, for producenter og importører af plantebaserede fødevarer, vil vi fremme udvikling, produktion og salg af grønne fødevarer.

Plantebranchens centrale arbejdsområder i 2021

Folketinget_eksteriør.Christiansborg_0042a.Fotograf_Henrik Sorensen

I 2021 kommer Plantebranchens arbejde til at være præget af opfølgende arbejde på de igangsatte projekter fra 2020, og nye initiativer såsom forskningsprojekter og politisk påvirkning af lovgivningsområder, hvor plantebaserede fødevarer ikke er ligestillet med animalske. 

Medlemskab af Plantebranchen

Som medlem af Plantebranchen bliver man en del af en specialiseret brancheforening, der har fokus på interessevaretagelse for virksomheder der beskæftiger sig med produktion eller markedsføring af plantebaserede fødevarer.

Nyheder

I 2020 har Plantebranchen lavet politisk arbejde både på Christiansborg og i Bruxelles, som blandt andet er resulteret i en lovændring om
“I forhold til naturen, klimaet og miljøet er der størst gevinst ved at skifte kødet ud med en plantebaseret kost. Det vil kunne ses næsten omgående.”
2030 NOW,
Joseph Poore, miljøforsker,
University of Oxford

Vidste du at…


Kød er den fødevare, som giver det største klimaaftryk? Produktionen af 1 kg oksekød udleder drivhusgasser svarende til at køre 97 km i bil, mens produktion af 1 kg kartofler svarer til at køre 1 km i bil.

Fra Foder til Føde

I november 2020 udgav Plantebranchen i samarbejde med en række andre organisationer rapporten Fra Foder til Føde. I rapporten foreslår vi, at der tages initiativ til en national handlingsplan, som skal fremme forbruget af plantebaserede fødevarer.

I Plantebranchen kæmper vi for, at omstillingen til en mere plantebaseret kost kan realiseres gennem efterspørgsel i markedet, og at den således tager udgangspunkt i forbruget. Der er imidlertid behov for politiske initiativer for at sætte skub i udviklingen, og derfor mener vi, at det er på tide med en politisk handlingsplan til en landbrugsproduktion med mere fokus på plantebaserede fødevarer.

Læs hele rapporten Fra Foder til Føde via linket på billedet.