PLANTEBRANCHEN LOGO uden lille tekst beige

Fællesskab

Kerneværdi

Vi fokuserer på at skabe stærke relationer mellem branchens aktører

Baseret på medlemmernes fælles, kommercielle behov faciliterer Plantebranchen sparring og dialog mellem medlemmer og branchens øvrige aktører, organisationer og NGO’er. Vi fokuserer netop på at skabe stærke relationer mellem branchens aktører, som kan fungere som springbræt til gode partnerskaber. Gennem gode partnerskaber får vores medlemmer mulighed for at påvirke branchens udvikling i den retning, som tjener dem bedst. 

Plantebranchen samarbejder med og varetager interesser for virksomheder fra alle led af den plantebaserede værdikæde. Fællesskabet er centralt for, at Plantebranchen kan fungere efter sit formål. En positiv indstilling blandt medlemmer til at skabe en fælles front, at dele viden og erfaringer og at stå sammen om en fælles overbevisning er Plantebranchens styrke. Netop gennem fællesskabet løfter vi branchen.

Flere gange årligt inviterer Plantebranchen til netværksarrangementer, konferencer, seminarer og sociale sammenkomster. Ligeledes er vi opmærksomme på at inspirere vores medlemmer til deltagelse i eksterne arrangementer af relevans for vores fælles formål. Vi nyder det særligt, når medlemsvirksomheder inviterer resten af foreningen på besøg og fortæller om deres oplevelser og erfaringer, udfordringer og barrierer – og vi er yderst lydhør, hvis medlemmer har ønsker til, hvordan vi fortsat kan udvikle og nyde godt af fællesskabet.

Skal du være med?

Branchen har brug for dig – tag ansvar for den plantebaserede industri og bliv medlem her.

stella staunstrup

Læs projektleder Stella Staunstrups ord om projektet “Spis planter sammen”:

”At styrke relationen mellem aktørerne i branchen handler både om at styrke på tværs af kæden, men også på langs i forhold til at nå forbrugerne, som i sidste ende er dem, der skal modtage det, som branchen producerer og udvikler.I projekt Spis Planter Sammen: til bords med en planteproducent er formålet at bringe økologiske, planterige måltider tættere på danskerne og være med til at forme fremtidens madkultur og øge sammenhængskraften mellem producenter og nøgleaktører i den danske fødevarebranche.”

Stella Staunstrup, projektleder Plantebranchen