PLANTEBRANCHEN LOGO uden lille tekst beige

Om foreningen

Bæredygtighed

Vi er Talerør for den grønne fødevarebranche

Siden etableringen i marts 2019 har Plantebranchen udviklet sig med forrygende hastighed, således at foreningen i dag favner et bredt udsnit af den danske, plantebaserede værdikæde. Vi repræsenterer Danmarks mest progressive og fremtidsorienterede virksomheder, der vil gå forrest i udviklingen mod en mere bæredygtig fødevareproduktion – og positiv interesse fra producenter, politikere og andre grønne organisationer vidner om, at Plantebranchen på kort tid har etableret sig som det ubestridte talerør for branchens kommercielle interesser.

Mød medlemmerne her

Hos Plantebranchen er vi stolte af at være repræsenteret i de afgørende fora, hvor der diskuteres, udvikles og ydes projektstøtte til plantebaserede fødevarer. Vi arbejder målrettet på at få sat vores industri i rampelyset og er særligt optaget af, at de projekter der skal udvikles under den kommende statslige fond fokuseres på markeds- og produktudvikling, så der kan opbygges og udvikles et langt større hjemme- og eksportmarked end i dag.

Gå på opdagelse i Plantebranchens aktuelle projekter og arbejdsgrupper

Baseret på medlemmernes fælles, kommercielle behov faciliterer Plantebranchen sparring og dialog mellem medlemmer og branchens øvrige aktører, organisationer og NGO’er. Vi fokuserer netop på at skabe stærke relationer mellem branchens aktører, som kan fungere springbræt til gode partnerskaber. Som medlem får I derigennem mulighed for at påvirke branchens udvikling i den retning, som tjener jer bedst. 

Fordyb dig i fællesskabet

Har du andre ideer til, hvordan din virksomhed og Plantebranchen kan samarbejde om at udbrede danske, plantebaserede fødevarer? Læs mere om samarbejdsmuligheder eller tag direkte kontakt til sekretariatet.

grøn industri

HVORFOR FLERE PLANTER?

Regeringens klimalov, udviklingspotentialet i dansk landbrug, væksten i markedet for plantebaserede produkter samt nye forbrugertendenser peger samlet på et marked for plantebaserede fødevarer med uforløst vækstpotentiale. Ikke kun det danske marked har potentiale – et eksporteventyr venter for de danske virksomheder.

Et stort hjemmemarked er fundamentalt for danske producenter af plantebaserede fødevarer, men store muligheder ligger i eksporten. Med sit fokus på plantebaserede fødevarer kan Danmark blive foregangsland og indtage en førerposition på knowhow inden for økologiske, plantebaserede fødevarer. 

Og hvorfor egentlig flere planter? i 2100 skal vi brødføde mere end 11 mia. mennesker. Med flere planter kan vi producere mad til flere mennesker på en måde, som både er miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt. En mere plantebaseret kost er i tråd med De officielle Kostråd, som er udviklet på baggrund af forskning og rådgivning fra DTU Fødevareinstituttet og guider forbrugeren til mad og drikke, som er sundt og samtidig klimavenligt. 

Hos Plantebranchen samler vi landets mest progressive og fremtidsorienterede plantebaserede virksomheder, som alle deler visionen om at gøre verden grønnere gennem mad. Som talerør og samlingspunkt for producenter og importører af plantebaserede fødevarer vil Plantebranchen fremme udvikling, produktion og salg af grønne fødevarer, som dyrkes med respekt for klima, natur og menneskers helbred.

icon two leaf beige

Hvad får du som medlem?

Medlemsfordelene opdeles efter Plantebranchens tre strategiske kerneområder: Indflydelse, markedsudvikling og fællesskab.

Kerneområder

Plantebranchen arbejder strategisk med tre centrale kerneområder.

Som talerør for Danmarks mest progressive virksomheder, der vil gå forrest i udviklingen mod en mere bæredygtig fødevareproduktion, arbejder Plantebranchen målrettet på at få sat den plantebaserede industri i rampelyset. Bygget på visionen om at gøre verden grønnere gennem mad, samler vi den plantebaserede værdikæde i én forening for at styrke branchens ståsted og gennemslagskraft.

Plantebranchens styrke er et eksklusivt fokus på at varetage vores medlemmers fælles erhvervsinteresser med henblik på at fremme udvikling, produktion og salg af grønne fødevarer. Som en demokratisk forening tager medlemmerne del i beslutningsprocessen om hvilke emner, vi griber fat i. Arbejdet for at indfri foreningens formål bygger altid på tre strategiske kerneområder:

1

Indflydelse

Vi repræsenterer vores medlemmers interesser i de afgørende fora.

2

Markedsudvikling

Vi arbejder målrettet på at sætte vores industri på dagsordenen.

3

Fællesskab

Vi fokuserer på at skabe relationer mellem markedets aktører.

Plantebranchens
værdier

Vision

Vi ønsker at gøre verden grønnere gennem mad.

Mission

Som talerør og samlingspunkt for producenter og importører af plantebaserede fødevarer vil vi fremme udvikling, produktion og salg af grønne fødevarer, som dyrkes med respekt for klima, natur og menneskers helbred.

Formål

Plantebranchens formål er at varetage medlemmernes fælles faglige interesser indenfor plantebaserede fødevarer såvel indbyrdes som i forhold til myndigheder, organisationer, forbrugere og andre relevante aktører. Ligeledes har Plantebranchen til formål at skabe og vedligeholde et godt omdømme for plantebaserede fødevarer i det danske samfund.

Skal du være med?

Branchen har brug for dig – tag ansvar for den plantebaserede industri og bliv medlem her.