FAQ

Oftest stillede spørgsmål

Generelle spørgsmål

Hvad arbejder Plantebranchen for?

Indflydelse, markedsudvikling og fællesskab – for at fremme udvikling, produktion og salg af plantebaserede fødevarer. Læs mere om vores arbejde.

Hvordan adskiller Plantebranchen sig fra andre plantenetværk?

Plantebranchens styrke er et eksklusivt fokus på at varetage medlemmernes erhvervsinteresser for at fremme udvikling, produktion og salg af plantebaserede fødevarer. Plantebranchen adskiller sig fra andre plantenetværk ved ikke at have andre interesser end det plantebaserede.

Spørgsmål til medlemsskab

Hvad koster et medlemskab?

Medlemskontingent fastsættes på baggrund af virksomhedens samlede omsætning af plantebaserede fødevarer inkl. eksport. Fagmedlemmer og detailmedlemmer betaler en fast kontingentsats. Kontingentsatser kan tilgås (her).

Hvem kan blive medlem?

Alle virksomheder som producerer, importerer eller markedsfører plantebaserede fødevarer i Danmark har gavn af et medlemskab hos Plantebranchen. Organisationer med interesse i foreningens formål kan optages som fagmedlemmer af Plantebranchen.

Hvordan bliver jeg medlem?

Udfyld denne formular eller tag fat på medlemschef Julie Donatzsky på julie@plantebranchen.dk eller +45 50 93 94 94.

Hvad hvis min virksomhed også producerer animalske fødevarer?

Så er du stadig velkommen. Virksomheder med både en animalsk og en plantebaseret produktsortiment kan optages af Plantebranchen for den del af deres omsætning, der henregnes som plantebaseret – medmindre denne andel er minimal i forhold til virksomhedens samlede omsætning.

Hvad hvis min virksomhed har hovedsæde i udlandet?

Så længe at virksomheden har et dansk CVR-nummer og har aktiviteter i Danmark, er det muligt at blive medlem af Plantebranchen.

Hvad får jeg ud af at være medlem?

Du kan læse meget mere om medlemsfordelene her. Men den overskyggende fordel må jo være glæden ved at støtte op om og bidrage til udviklingen af en vigtig dagsorden.

Hvordan opsiger jeg mit medlemskab?

Opsigelse af medlemskab skal ske skriftligt med mindst seks måneders varsel til udløbet af et kalenderår. Øvrige medlemsbetingelser fremgår af vedtægterne.

Spørgsmål til Plantebaserede fødevarer

Hvad er plantebaserede fødevarer?

Plantebaserede fødevarer er alle fødevarer, som er fremstillet af planter, spiselige svampe, alger og gavnlige mikroorganismer, herunder både uforarbejdede og forarbejdede råvarer og ingredienser, eventuelt i kombination med enzymer og andre ikke-animalske ingredienser, der er egnede til fødevarefremstilling. 

Hvorfor er der behov for en brancheforening for plantebaserede fødevarer?

Der er en stigende interesse for plantebaserede fødevarer i både ind- og udland. Det plantebaserede marked i Danmark er i vækst, men udbud og forbrug af plantebaserede produkter er endnu langt fra at være økonomisk attraktivt. Vi skal det uforløste potentiale til livs. Derfor samler Plantebranchen den plantebaserede værdikæde under én paraply for at sikre, at aktører med en fælles vision samarbejder om at fremme udvikling, produktion og salg af grønne fødevarer.

Spørgsmål til vores events

Hvor ofte afholder Plantebranchen events?

Omtrent fire gange om året inviterer vi til konference, årsdag, virksomhedsbesøg eller andet spændende. Du kan orientere dig i vores årshjul og eventkalender her. Drømmer du om et helt særligt event? Fortæl os det!

Kan min virksomhed samarbejde med Plantebranchen om at afholde et event?

Ja! Det glæder os, når medlemmer vil samarbejde om netværksarrangementer, debatter, konferencer, seminarer eller andre sociale sammenkomster. Tag endelig fat på sekretariatet og del din idé!

Kan jeg dele min virksomheds event (eller andre aktiviteter) med Plantebranchens medlemmer?

Ja! Som medlem af Plantebranchen er du velkommen til at tippe os om dit event – så deler vi det i vores plantekalender, som er tilgængelig på Plantebranchens hjemmeside.

Netværk og vidensdeling

Kan jeg komme i direkte kontakt med de andre medlemmer?

Som medlem af Plantebranchen har du adgang til en lukket LinkedIn-gruppe for foreningens medlemmer. Vi opfordrer til, at man bruger gruppen aktivt til at netværke, søge oplysninger og dele viden og erfaringer.

Plantebranchens sekretariat

Hvad kan sekretariatet hjælpe med?

Plantebranchens sekretariatet besvarer gerne spørgsmål om Plantebranchen og organisationens arbejde, hjælper dig med dit medlemskab, sparrer om fælles, faglige interesser og så videre og så videre. Intet er for småt. Læs mere om sekretariatet (her) og få bedre indblik i, hvem vi er, og hvad vi kan hjælpe dig med. Bemærk at sekretariatet i udgangspunktet ikke yder rådgivning omkring din virksomheds konkrete sag.

Hvordan får jeg kontakt til sekretariatet?

Find alle vores kontaktinformationer her.

Flere spørgsmål?

Tag fat i vores sekretariat, de kan helt sikkert hjælpe dig videre.