Frederik Madsen

Hvem:

Frederik Madsen, cand. jur., Master i organisationsspsykologi. Frederik har fra 1990 arbejdet med politisk interessevaretagelse gennem brancheorganisationer, navnlig indenfor fødevarer og miljø. Gift med Tine, bor i Vanløse, tre børn og tre børnebørn. Frederik har en stor passion for brand- og redningskorps.

Hvorfor Plantebranchen:

I 2018 blev Frederik opfordret til at undersøge mulighederne for en plantebaseret brancheorganisation. Det viste sig hurtigt, at der var stor interesse for sagen, og på det første møde i 2019 meldte 17 virksomheder sig ind i organisationen. Frederik synes det er spændende her i slutningen af sit arbejdsliv at opleve så meget medvind på cykelstien som branchen har, og han værdsætter ikke mindst det gode samarbejde med medlemmer og interessenter. Navnlig har Frederik gennem Plantebranchens arbejde fået stor respekt for NGO’erne, som han synes gør et fantastisk arbejde for et grønnere Danmark.

Ansat:

2019