Det mener Plantebranchen om

Bæredygtige fødevaresystemer

Vores nuværende fødevaresystem er ikke bæredygtigt og ej heller gearet til at imødekomme de udfordringer, som uundgåeligt vil præge fødevaresystemet fremover. Bæredygtighed er fundamentalt for fødevaresystemets bæresdygtighed på længere sigt. Plantebranchen fremhæver i denne sammenhæng vigtigheden af, at der etableres en fælles forståelse af samt internationale standarder for bæredygtighed – som for nærværende er fraværende. En harmoniseret definition på et bæredygtigt fødevaresystem skal netop understøtte udviklingen mod et sådan. 

Der er et stærkt samspil og en indbyrdes afhængighed mellem de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed – den såkaldte tredobbelt bundlinje. Derfor opfordrer Plantebranchen til en holistisk tilgang til bæredygtighed, som tilgodeser den tredobbelte bundlinje og derigennem understøtter bæredygtig produktion og forbrug. I forlængelse heraf støtter Plantebranchen, at en fælles bæredygtighedsdefinition tager sit udgangspunkt i den eksisterende definition fra Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA), som definerer et bæredygtigt fødevaresystem på følgende måde:

“A sustainable food system for the EU is one that provides and promotes safe, nutritious and healthy food of low environmental impact for all current and future EU citizens in a manner that itself also protects and restores the natural environment and its ecosystem services, is robust and resilient, economically dynamic, just and fair, and socially acceptable and inclusive. It does so without compromising the availability of nutritious and healthy food for people living outside the EU, nor impairing their natural environment (SAPEA, 2020)”

Det er centralt, at fødevaresystemers bæredygtighed sikres på EU-plan og globalt plan. Derfor er Plantebranchen enig i, at der skal etableres EU-dækkende generelle mål, principper og definitioner. Sådanne fælles rammer vil fremme lige markedsvilkår og sikre, at fødevareprodukter på det europæiske marked fortsat bliver mere bæredygtige. 

Find Plantebranchens position paper her: PB position: Sustainable Food Systems

Senest opdateret 02.08.22

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig efter at vide, hvad Plantebranchen mener om andre aktuelle emner? Ræk ud til sekretariatet og få svar!