Det mener Plantebranchen om

CO2-afgift

Som fremført i visionsrapporten Fra Foder til Føde 2020 støtter Plantebranchen Klimarådets anbefaling om en afgift på drivhusgasser, der rammer bredt og stiger frem mod 2030. En sådan afgift, der gør det dyrere at udlede drivhusgasser, vil tilskynde til, at vi alle træffer mere klimavenlige valg og vil give et rygstød til udviklingen af klimavenlige teknologier og løsninger.

Afgiften skal inkludere animalske fødevarer og afspejle produktionens klimabelastning. Herved skabes der afsæt for at mindske forbruget og fremme de klimavenlige alternativer.

Ligesom Klimarådet foreslår Plantebranchen også at fordele afgiften på særligt klimabelastende produktion i både produktions- og forbrugsled, således at afgiften rammer import og indenlandsk handel ens. Også produktafgiften skal afhænge af mængden af klimagasser, der udledes ved produktion af varen. I den animalske sektor skal hovedparten af afgiften ligge på produktet. Udledningsafgiften lægges i praksis kun på danske producenter og dermed kan den true danske producenters konkurrenceevne, mens produktafgiften vil være ens for importerede og danskproducerede varer. Afgiften på animalske produkter kan indføres gradvist over en årrække, således at den først lægges på kød, ost og smør og senere på øvrige mælkeprodukter, som har lavere belastning pr. kg. produkt.

En del af provenuet kan bruges til sociale kompensationer for borgere med lave indkomster.

Senest opdateret 02.08.2022

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig efter at vide, hvad Plantebranchen mener om andre aktuelle emner? Ræk ud til sekretariatet og få svar!