Det mener Plantebranchen om

EU-tilskudsordningen for frugt, grønt og mælk

EU’s skolemælksstøtte er et initiativ, som har til formål at understøtte udbredelsen af en sund og bæredygtig kost blandt børn, unge og deres forældre. Hos Plantebranchen mener vi imidlertid, at støtteordningens potentiale ikke udnyttes tilstrækkeligt i kraft af definitionen på støtteberettigede produkter, som på nuværende tidspunkt ikke omfatter berigede, plantebaserede drikke- og fødevarer. Baseret på følgende argumenter opfordrer Plantebranchen til, at den plantebaserede kategori inkluderes:

Inklusion af plantebaserede drikke- og fødevarer vil muliggøre og accelerere skiftet til sund og bæredygtig plantebaseret kost, garantere lige adgang til næringsrige måltider i skolen for alle børn og unge samt bidrage til at sikre lige vilkår for plantebaserede og animalske produkter på det europæiske marked.

Find Plantebranchens position paper her: PB position: EU School Scheme

Senest opdateret 02.08.22

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig efter at vide, hvad Plantebranchen mener om andre aktuelle emner? Ræk ud til sekretariatet og få svar!