Det mener Plantebranchen om

Tilsætning af calcium til økologiske plantedrikke

For at sikre fair markedskonkurrence mellem plantebaserede og animalske produkter på det europæiske marked, er det centralt at fremme lige vilkår ved at lade EU’s økologiforordning favne berigede, plantebaserede drikke.

For nærværende tillader økologiforordningen ikke berigelse med vitaminer og mineraler til økologiske, plantebaserede drikke. I overensstemmelse med the European Green Deal er det et mål at fremme økologisk og plantebaseret kost med henblik på at skabe et mere bæredygtigt Europa. For at opnå dette er det essentielt at minimere barrierer, som afholder forbrugeren fra at foretage bæredygtige valg. Økologiforordningen er et vigtigt og højaktuelt eksempel herpå – som på nuværende tidspunkt fratager forbrugeren muligheden for at vælge økologiske, plantebaserede drikke.

Lithothamnium Calcareum er en alge naturlig rig på calcium, som kan og bør benyttes i produktionen af økologiske plantedrikke, således at produkterne bliver en værdifuld kilde til calcium og derigennem et muligt alternativ til komælk. Plantebranchen ser dette som et vigtigt fokuspunkt for at sikre, at overgangen til mere økologisk landbrug ikke modvirker overgangen til bæredygtig, plantebaseret kost. 

Plantebranchen mener, at forbrugere, som af forskellige årsager afholder sig fra animalske produkter, skal kunne vælge økologiske, plantebaserede drikke som en kilde til calcium. Derfor går Plantebranchen ind for brugen af Litho-algen i økologiske, plantebaserede føde- og drikkevarer og opfordrer til, at Litho-algen ikke betragtes som calciumberigelse. At tillade berigelse med Litho-algen er et vigtigt initiativ, som skal sikre lige vilkår for plantebaserede og animalske produkter, da der – så vidt vi ved – i øjeblikket ikke findes andre metoder med det samme gavnlige resultat.

Senest opdateret 02.08.2022

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig efter at vide, hvad Plantebranchen mener om andre aktuelle emner? Ræk ud til sekretariatet og få svar!