Fra animalsk til vegetabilsk

Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden, og 80% af det dyrkede areal anvendes til produktion af foder. Den enorme animalske produktion er en alvorlig trussel mod vores klima, grundvand og vandmiljø med udledninger af pesticider, metan, CO2 og kvælstof til det omkringliggende miljø i astronomiske mængder.

Det holder ikke, og faktisk er det kun ca. 6% af befolkningen, som bakker op om det nuværende landbrug.

Det er ikke længere kun rabiate foodies, veganere eller flexitarer, der retter blikket mod planter i deres valg af fødevarer. De rå fakta er, at vi har ca. 140.000 vegetarer i Danmark, heraf ca. 35.000 veganere, hvortil kommer 540.000 fleksitarer.

Væksten er ikke til at tage fejl af, og derfor kan ingen ignorere mega-trenden “Planter som fremtidens mad”, som lige nu ser ud til at blive en af de mest markante ændringer i vores madkultur nogensinde. Vi drikker plantedrikke og spiser grønt som aldrig før, og der er ikke noget, der tyder på, at den trend stopper foreløbig.

Bæredygtig fødevareproduktion

Fremtidens fødevarer skal fremstilles af landmænd, og bæredygtighed og sundhed skal hænge sammen med naturlige og sunde råvarer. Vi skal være verdens førende på udvikling og produktion af plantebaserede fødevarer, og det er ikke uopnåeligt. Det handler om at skabe en helt ny måde at drive landbrug på, og at vi skal fremelske et dansk landbrug, som bliver det allerbedste for verden.

Det kan kun ske, hvis vi samarbejder om udvikling og produktion.

Den nye grønne brancheforening

Foreløbig har 17 producenter og importører af grønne fødevarer, besluttet at gå sammen i en ny brancheforening.

Foreningen skal være uafhængig i forhold til de store organisationer på fødevareområdet, og fremstå med en klar profil i forhold til at varetage erhvervsinteresser for de grønne fødevareproducenter.

Foreningen vil arbejde for at fremme plantebaseret produktion og kost. Der skal sikres nedsat moms på grønne fødevarer, og ophør af favoriseringen af animalsk fødevareproduktion i forhold til den plantebaserede, hvilket vi for eksempel ser ved tilskuddet til animalsk mælk i skolerne.

Foreningen har fra start fået en bred medlemsskare, men vi skal naturligvis være mange flere. Små iværksættere og store fødevarekoncerner er med, og kontingentet fordeles, så de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Alligevel har alle medlemmer i foreningen på god demokratisk vis hver én stemme.

Den nye forening blev stiftet 1. marts, og bestyrelsen har nu konstitueret sig således:

Caroline Sandø, Feast Kitchen (næstformand), Christian Christensen, House of Mölk, Christian Munk, Dragsbæk (formand), Christian Bring, Nakskov Mill, Henrik Lund, Naturli’ Foods, Nicki Møller, Dreamy Foods og Toke Fonsbøl, Like Meat Nordic.

Vi glæder os til at komme i gang!

Kontaktinfo: Frederik Madsen fm@zofus.nu / tlf. 40430250.

Du er måske også interesseret i