2 768x431 1

Plantebranchen til Jubilæumsfest og Netværksmøde

Plantebranchen var inviteret til 125 års jubilæumsfest for Dansk Vegetarisk Forening (DVF), sammen med både erhverv, politikere og det offentlige. Derudover var der også møde i netværk for fremtidens planteproteiner, med paneldebat og oplæg.

Netværksmødet var præget af en række spændende oplæg, bl.a. med Alex Holst fra The Good Food Institute Europe, der fortalte om hvordan EU og de europæiske lande, ser på Danmark som foregangsland for fremsynede politiske tiltag. Her bl.a. den nye aftale om grøn omstilling af dansk landbrug, med midler til planebaserede fødevarer, der har skabt stor opmærksomhed hos både lobbyorganisationer og politikere i Bruxelles.

Til netværksmødet deltog Plantebranchens sekretariatschef Frederik Madsen også i en paneldebat om de muligheder der ligger forude for planteproteiner. Her blev det bl.a. fremhævet, at der skal penge til laboratorier, der bidrager til øget smag, lavere pris og bedre tilgængelighed for plantebaserede fødevarer, mere netværk, vidensdeling og fælles platforme for samarbejde, at holde værdikæderne indenlands, samt prioritere økologi og eksportere både viden og materialer.

Sidst blev der uddelt priser til årets plantebaserede iværksætter, der gik til et medlem af Plantebranchen, nemlig Planteslagterne.

Om aftenen efter netværksmødet, blev der afholdt stor jubilæumsfest, med både mad, desserter og drikke, samt et væld af taler fra bl.a. Trine Krebs, Rune-Christoffer Dragsdahl, Rasmus Prehn, Carl Valentin, Torsten Gejl, Zenia Stampe, Søren Egge Rasmussen, Ulrich Kern-Hansen fra Organic Plant Protein A/S og mange flere. Alle med tak til det store arbejde som Dansk Vegetarisk Forening (DVF) og dets medarbejdere har løftet, i de seneste års løb.

Plantebranchens sekretariatschef, Frederik Madsen, holdt ligeledes en tale til Dansk Vegetarisk Forenings 125 års jubilæum:

Kære alle

Stor tak for indbydelsen til at være med i dag, og endnu mere tak for indbydelsen til at sige et par ord.

En plantebaseret tsunami skyller i disse år ind over verden, og trods de store diger af kødbjerge vi har til at holde en sådan tsunami ude af Danmark, for med alle midler at undgå det nye, pibler det nu frem alle vegne, det spirer og gror, en politiker forudser, at det at spise en stor bøf om føje år vil have samme status som rygning har i dag.

Det helt nødvendige gennembrud til forbedring af befolkningens sundhed, CO-2 aftrykket af vores fødevarer og dyrenes velfærd, er ikke kommet af sig selv. Mange gode kræfter har arbejdet på sagen, målrettet og konsekvent, men ingen som Dansk Vegetarisk Forening gennem intet mindre end 125 år.

Hvilken imponerende indsats, som er kulmineret med den brede landbrugsaftale, der satser 1,2 milliard på plantebaserede fødevarer.

Det var i efteråret 2018, jeg fik opgaven med at finde ud af, om der var basis for at lave en brancheforening for producenter og importører af plantebaserede fødevarer.

Den allerførste mail jeg har fra RC efter vores første møde, siger meget godt hvorfor Dansk Vegetarisk Forening har opnået den position, I har i dag, som den mest vidende og indflydelsesrige indenfor feltet

1) Mailen er sendt kl. 00.12 den 17. oktober – hvilket var midt i efterårsferien
2) Indholdet viser, at jeg blev modtaget med åbne arme – bare gå i gang – det er en god idé – vi stiller vores erhvervsmedlemskartotek til rådighed

Resultatet var, at vi kunne samle 18 virksomheder ved det stiftende møde udelukkende baseret på DVF’s erhvervsmedlemmer

Plantebranchen er således intet mindre end et barn af Dansk Vegetarisk Forening, hvis engagerede medarbejdere med RC i spidsen har givet den lille ny ikke så lidt fødselshjælp, ved på alle måder at udvise vilje til samarbejde, dele viden, lægge kræfter i opgaver, vi ikke selv magtede, åbne døre til nye og vigtige interessenter.

Det har været en fantastisk positiv oplevelse med en sådan modtagelse og et sådant samarbejde, også på det personlige plan.

Det vil jeg gerne sige stor tak for. I det hele taget vil jeg gerne benytte lejligheden til at udtrykke min dybe begrundring for alt det arbejde, der gøres af de grønne organisationer i Danmark, uegennyttigt og for små midler. Det har min dybeste respekt.

Vi står i en forandringstid og forandringer mødes med modstand.

Drivkraften bag jeres store engagement er jeres dybtfølte og ærlige ønske om at gøre verden bedre. Af bitter erfaring ved jeg, at engagement imidlertid også kan være en barriere for udsyn.

Jeg vil derfor gerne slutte med at læse et digt af den amerikanske digter Emily Dickinson, der levede fra 1830 – 1886, hvis kloge ord inspireret af iagttagelser i naturen jeg tænker kan hjælpe jer på vej, når vejen frem synes for stenet og hård:

Tell all the truth

Sig sandheden, men sig den skævt
beskyt den med en maske
for klart for vores svage glæde
vil sandhed overraske
Børn bliver fortrolige med lyn
ved en blid forklaring
gradvist skal sandhed ses
man bliver blind af åbenbaring

Tak for ordet og stort tillykke.

Du er måske også interesseret i