EmptyName 24 scaled

Plantedrikke ér allerede og kan i endnu højere grad være et alternativ til mælk

I Plantebranchen er vi altid glade for den opmærksomhed plantebaserede produkter får, da det vidner om en stor interesse for fremtidens fødevarer. Det gælder også en ny undersøgelse, som DTU Fødevareinstitut har lavet for Fødevarestyrelsen og som har fået meget omtale i medierne. DTU Fødevareinstitut og medierne kunne have bidraget til en relevant debat om, hvordan vi imødekommer fleres ønske om skifte mælk ud med plantedrikke i deres kaffe og på deres havregryn eller have oplyst om de muligheder, der er gennem plantedrikke for at få dækket næringsbehovet og samtidig tage det klimavenlige valg.

Opbakning til undersøgelsen, men spørgsmålstegn ved vinkling

I undersøgelsen analyseres næringsstofindholdet i 9 forskellige plantedrikke og resultaterne sammenlignes med indholdet i konventionel letmælk. Undersøgelsen kommer frem til, at plantedrikkenes næringsindhold er lavt sammenlignet med komælk dog undtaget sojamælk og plantedrikke, der er berigede med B2, B12 og D2-vitamin.

Vi ser det dog som rigtig ærgerligt og uheldigt, at DTU Fødevareinstitut på baggrund af rapporten udsender en pressemeddelelse, som i nogles ører kan få plantedrikke til at lyde sundhedsskadelige – hvilket undersøgelsen slet ikke har belæg for at sige. Berlingske er bl.a. én af de medier, som har skævvinklet pressemeddelelsen til, at plantedrikke ikke er sundere end mælk, hvilket er tendentiøst at konkludere.

DTU Fødevareinstitut kunne i stedet have valgt at argumentere for, at der er et tydeligt behov for bedre muligheder for at berige plantebaserede drikkevarer med vitaminer og mineraler, hvis disse skal være næringsmæssige sammenlignelige med mælkedrikke. For plantedrikke er nemlig allerede et relevant alternativ til mælk i forhold til den rolle, de spiller i et måltid. De kan 1:1 indgå nøjagtig på samme måde som mælk, hvilket gør det nemt for forbrugeren at omstille sig, følge klimakostrådene og skære ned på animalske fødevarer, som Fødevarestyrelsen anbefaler.

Plantebranchen har i forbindelse med sagen sendt et brev til DTU, som du kan læse her.

Fokus bør være på markedskonkurrencen

Det er helt centralt for Plantebranchen at arbejde henimod en mere fair markedskonkurrence mellem plantebaserede og animalske produkter på det europæiske marked, og det kan bl.a. fremmes ved at sikre lige vilkår i EU´s økologiforordning, så denne favner berigede, plantebaserede drikke.

En nødvendighed set i lyset af, at flere og flere ønsker at skære ned på animalske fødevarer og tage mere bæredygtige fødevarevalg, samtidig med at salget af plantedrikke er stigende. I perioden 2014-2019 steg salget fra 72 til 277 millioner dkr.

Vi undrer os derfor over, hvorfor DTU Fødevareinstitut vælger at vinkle sin undersøgelse usagligt og nedsættende, når undersøgelsen i sig selv er objektiv og saglig.

Har du spørgsmål til sagen?

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet i Plantebranchen om aktuelle sager og undersøgelser i medierne.

Du er måske også interesseret i