EmptyName 13 scaled

EU: Framework for bæredygtigt fødevaresystem

Tilbage i sommeren 2022 bidrog Plantebranchen med input til en offentlig høring omkring “EU Sustainable Food System Framework”. Men hvad er status egentlig?

Plantebranchen er medlem af netværket European Alliance for Plant-based Foods (EAPF), og da der i juli 2022 blev opfordret til at deltage med et høringssvar vedr. et initiativ omkring et bæredygtigt fødevaresystem på EU-niveau, så takkede vi selvfølgelig ja.

Indledningsvis: Hvad er op og ned?

EAPF – og også Plantebranchen – støtter den Europæiske Kommissions ambition om at lave et horisontalt framework som harmoniserer og samler initiativer omkring bæredygtige fødevaresystemer, og som strømliner implementeringen på tværs af EU’s medlemslande. Dette framework er et af flagship initiativerne i den såkaldte “Farm to Fork Strategy“.

Det er nemlig et rigtig vigtigt arbejde – “Sustainability is fundamental to ensure long-term food security.” bliver der f.eks. skrevet i den indledende tekst, til det survey man besvarer som et led i at deltage i høringen, og dét opsummerer nødvendigheden kort og kontant.

EU opdaterer direkte på deres hjemmeside, hvor vi også løbende refererer til. Er du allerede nu interesseret i at læse nærmere, kan du besøge hjemmesiden her – ligeledes hvis du vil dykke ned i hele “Farm-to-Fork”-strategien.

Hvad mener Plantebranchen?

  • Det er vigtigt med en fælles forståelse af samt internationale standarder for bæredygtighed: Der skal etableres EU-dækkende generelle mål, principper og definitioner
  • Vi opfordrer til en holistisk tilgang til bæredygtighed, som tilgodeser den tredobbelte bundlinje (miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed) og derigennem understøtter bæredygtig produktion og forbrug

Derudover lægger vi særlig vægt på markedsbarrierer og fair vilkår ift. den nuværende situation for den plantebaserede sektor, for at sikre langsigtet, positivt resultat af dette kommende framework.

To ensure fair and open market competition
between sustainably produced animal-based and plant-based foods on the EU single market it is central to ensure equal level playing field conditions

PLANTEBRANCHEN, SKRIFTLIGT HØRINGSSVAR

I punktform ovenfor præsenteres udvalgte pointer fra vores position paper.

Hvad er status og hvad skal der ske?

Høringssvaret blev sendt afsted mod Bruxelles ultimo juli 2022. Denne åbne, offentlige høring var første del af processen.

The aim of this public consultation is to gather opinions and evidence from the public and all relevant stakeholders on the key issues the initiative aims to address.

EUROPÆISK KOMMISSION, FOOD SAFETY

Nu behandles alle høringssvar og der arbejdes med policy making i løbende dialog med de forskellige tilknyttede stakeholders og grupper. Når der er noget konkret nyt, så sørger vi for at melde ud – endegyldigt kan det nævnes, at det forventes klar til kommissionen i slutningen af 2023.

Øvrige kommentarer til processen

Sammen med EAPF’s samlede bidrag, sendte netværket yderligere en række kommentarer og bemærkninger til udformningen af surveyen, som blev brugt til den offentlige høring.

Denne feedback gik generelt på kritikken af hvordan surveyen manglede specifikke spørgsmål omkring definitioner og principper af det omtalte framework. Desuden manglede der i høj grad en boks til fritekst under hver multiple choice spørgsmål, da det var svært at uddybe eller nuancere sit svar direkte i surveyen.

Har du spørgsmål til bæredygtige fødevaresystemer, høringsprocessen eller lignende, så kontakt sekretariatet.

Plantebranchen vil løbende informere om arbejdet med EU og bæredygtige fødevaresystemer – husk at følge med på LinkedIn.

Du er måske også interesseret i