FN's verdensmål

I Plantebranchen støtter vi FN’s verdensmål, og vores arbejde bidrager til en mere bæredygtig retning for fremtiden. Vi arbejder for at fremme plantebaserede fødevarer og i højere grad prioritere en plantebaseret fødevareproduktion. Alle 17 verdensmål er essentielle i forhold til at skabe en mere bærdygtig udvikling, men vi har i Plantebranchen særlig fokus på to af verdensmålene, hvor vi ser, at vi kan skabe mest værdi.  

 Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

I Plantebranchen arbejder vi for at sikre en mere bæredygtig og ansvarlig produktion af fødevarer.     

 Klimaindsats

I forhold til klimaindsatsen spiller kosten en central rolle, da en omlægning til en plantebaseret kost har positiv indvirkning på klimaet, og forskellen vil kunne ses næsten omgående.