Klimavenlige fødevarer

Kød er den fødevare, som giver det største klimaaftryk. Produktionen af 1 kg oksekød udleder drivhusgasser svarende til at køre 97 km i bil, mens produktion af 1 kg kartofler svarer til at køre 1 km i bil.

Kødforbruget er en af de helt store syndere, når det kommer til klimaforandringer og udledning af drivhusgasser. Metangas, som især kommer fra drøvtyggende kvæg og får, er en 23 gange stærkere drivhusgas end CO2, og lattergas, der udledes fra de store gyllemængder i landbruget, er en 296 gange stærkere drivhusgas end kuldioxid¹.

 

Hertil kommer udnyttelsen af de afgrøder der bruges til foder til landbrugsdyr, som er langt mindre effektiv end hvis hele dyreledet i fødevareproduktionen springes over. Op til ti gange af energiindholdet i afgrøderne går tabt, hvis vi først indtager dem, når de har været igennem en ko. Mellem 80 og 96 % af proteinet i foderet bliver ikke overført til det kød der produceres, mens 89 til 97 % af energien (målt på kalorier) går tabt i processen. Det betyder at der på globalt plan hver dag i gennemsnit spildes 1200 kcal (kalorier) per menneske, da 1700 kcal ud af de 4600 kcal der produceres per menneske går til foder til landbrugsdyr². 

1 kg oksekød svarer til at køre 97 km i bil

1 kg oksekød har et vandforbrug på 15.500 liter

til sammenligning bruges der 900 liter vand til produktion af 1 kg kartofler

produktionen af 1 kg kartofler drivhusgasser svarende til at køre 1 km i bil

 

Der hersker dermed ingen tvivl om, at kød er den fødevare, som giver det største klimaaftryk, efterfulgt af mejeriprodukter.

Fra animalsk til vegetabilsk – Danmark som foregangsland

Den nuværende fødevareproduktion er langt fra bæredygtig, og for at kunne brødføde et befolkningstal på verdensplan der forventes at gå fra 7 mia. i dag til over 11 mia. i 2100, er der brug for en komplet omlægning af produktionen.

Dette paradigmeskift skal starte i vesten, som forbillede for hvordan udviklingslande kan omlægge deres fødevareproduktion. I Danmark er vi allerede foregangsland for grøn energi, og vi er samtidig en landbrugsnation og et af de mest opdyrkede lande i verden. Det er derfor kun naturligt, at Danmark er med til at tage det første skridt mod en mere bæredygtig fødevareproduktion.

Fremtidens fødevarer skal fremstilles af landmænd, og bæredygtighed og sundhed skal hænge sammen med naturlige og sunde råvarer. Vi skal være verdens førende på udvikling og produktion af plantebaserede fødevarer, og det er ikke uopnåeligt. Det handler om at skabe en helt ny måde at drive landbrug på, og at vi skal fremelske et dansk landbrug, som bliver det allerbedste for verden. Det kan kun ske, hvis vi samarbejder om udvikling og produktion.

Det er allerede ved at ske fra forbrugernes side, eftersom kun ca. 6% af befolkningen, bakker op om det nuværende landbrug. Det ses ligeledes på forbrugsvanerne blandt befolkningen, da Danmark i dag har ca. 140.000 vegetarer, heraf ca. 35.000 veganere, Dertil kommer op imod 680.000 danskere der lever som det man i gængs tale kalder “fleksitarer” – mennesker der kun spiser kød og kødprodukter en gang i mellem, og hvor kødet ikke er det dominerende element på tallerkenen.

At der er en ny madkultur på vej i Danmark ses mange steder. “Planter som fremtidens mad”, er en af de mest markante ændringer i vores madkultur nogensinde, og en plantebaseret kost er ikke længere forbeholdt veganere. Danskernes ønske om at yde et personligt bidrag i kampen mod klimaforandringer er stort og rigtig mange er blevet opmærksomme på at kød og kødproduktion er en stor klimasynder.

Noter:
¹ Steinfeld, H., P. Gerber, T. Wassenaar, V Castel, M Rosales & . de Haan. 2006. Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options. Rom. Food and Agriculture Organisations of the United Nations (FAO).
² Water Footprint Network, http://www.waterfootprint.org