Højdepunkter for Plantebranchens politiske arbejde i 2020

I 2020 har Plantebranchen lavet politisk arbejde både på Christiansborg og i Bruxelles, som blandt andet er resulteret i en lovændring om afgiften på plantebaseret kakaodrik, samt en EU-afstemning som endte til fordel for brugen af betegnelser som ’burger’ og ’pølse’ på plantebaserede fødevarer.


Fritagelse for chokoladeafgiften
Den 28. maj 2020 vedtog Folketinget en lovændring af chokoladeafgiftsloven, der indebar, at plantebaserede kakaodrikke konkurrencemæssigt blev ligestillet med kakaomælk. Sager som denne er en mærkesag for Plantebranchen, eftersom den illustrerer hvilke ulige konkurrenceforhold der forekommer i lovgivningen for plantebaserede fødevarer, hvilket er en af hovedårsagerne til, at Plantebranchen blev sat i verden.
 
Før denne lovændring var der en betydelig skævvridning hvad angår afgift på mælkebaserede kontra plantebaserede kakaodrikke, eftersom plantebaserede kakaodrikke ikke gik ind under undtagelsen for mælk i chokoladeafgiftsloven, og derfor i realiteten skulle betale 76 gange mere i afgift end de mælkebaserede produkter. Loven er tilmed vedtaget med
tilbagevirkende kraft, så ingen virksomheder udsættes for krav om efterbetaling af afgiften.
I arbejdet op til afstemningen i Folketinget var Plantebranchen blandt andet inde i Skatteudvalget og fremlægge sagen, og afstemningen endte med, at samtlige partier støttede op om forslaget.
 
 
Benævnelser af produkter i EU
I oktober 2020 skulle Europa-Parlamentet stemme om et forslag bragt af parlamentets landbrugsudvalg, som var imod, at det skulle være tilladt for plantebaserede produkter at bære kødrelaterede navne. Forslaget gik således ud på, at benævnelser som steak, pølse, schnitzel og burger, skulle være forbeholdt animalske produkter.
 
Fra Plantebranchens side lagde vi pres på de danske medlemmer af Europa-Parlamentet, for at stemme imod forslaget, ligesom vi i denne periode også blev medlem af European Alliance for Plant-based Foods (EAPF), for at plantebaserede fødevarer får en stærkere stemme på EU-plan. Afstemningen endte med at forslaget blev nedstemt; 379 parlamentarikere stemte imod forslaget, 284 stemte for mens 27 undlod at stemme.
 
Af andre vigtige aktiviteter for Plantebranchen i 2020 kan blandt andet nævnes:

  • Standsning af en markedsføringskampagne af Klimamælk fra mejeriet Naturmælk, som vi fandt vildledende
  • Konferencen om plantebaseret kost og klimamål i februar 2020 fandt sted i en propfyldt sal på Christiansborg med 180 interessenter og var særdeles vellykket. Ikke mindst den afsluttende politiker-debat gav klarhed over hvor mange følelser der er i dette emne.
  • Etablering af branchens netværk i forhold til andre organisationer, brancheforeninger, tænketanke og NGO’er. Politisk har vi etableret netværk til medlemmer af Folketinget og Europa Parlamentet, hvoraf flere selv har henvendt sig om information. 


Du er måske også interesseret i