event logo

Plantebranchen i bestyrelsen hos Plantefonden

Kommentar til Fødevareministerens udmelding i Børsen om
Plantefonden fra Frederik Madsen, sekretariatschef i Plantebranchen.

Med fødevareminister Rasmus Prehns beslutning om, at Plantebranchen skal have en
plads i den nye Plantefondens bestyrelse, har Plantebranchen efter tre års virke
opnået status som anerkendt brancheorganisation på linje med de store og
veletablerede brancheorganisationer på fødevareområdet.
”Det er vi utroligt stolte af og beærede over”, udtaler Plantebranchens
sekretariatschef Frederik Madsen, der ser frem til at sikre sine 55 medlemmer
maksimal indflydelse i fonden.

”Branchens akilleshæl er, at markedet er for lille, og derfor vil vi arbejde for, at
fondens midler primært anvendes på markedsudvikling”, udtaler Frederik Madsen.
Udover at rette en tak til Rasmus Prehn, vil Frederik Madsen også gerne rose
ministeren for at have forankret Plantefonden hos Landbrugsstyrelsen ud fra devisen
om, at offentlige penge bør forvaltes af det offentlige.

Potentialet for plantebaserede fødevarer er enormt. 30 procent af de
europæiske forbrugere ønsker at spise markant flere plantebaserede
produkter. Det viser en analyse udarbejdet af blandt andet Københavns
Universitet.

Investeringerne i grønne fødevareselskaber er det seneste år tredoblet til
omkring 18 mia. kr. Og om seks år ventes markedet for plantebaserede
fødevare i Vesteuropa at udgør en værdi på 460 mia. kr. og 870 mia. kr. to år
senere.

Du er måske også interesseret i