Plantebranchens Ærespris

Plantebranchen har siden 2021 uddelt Plantebranchens Ærespris, som hyldest til en særlig person, der har bedrevet en særlig præstation for den plantebaserede fødevarebranche i Danmark.

Plantebranchens sekretariat står for indstillingen til, samt uddelingen af, Plantebranchens Ærespris.

Plantebranchens Ærespris 2022

Rune-Christoffer Dragsdahl, Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening

Sekretariatet skriver:

Siden Plantebranchens stiftende generalforsamling i 2019, har Rune-Christoffer været brancheforeningen til stor hjælp, både dengang og frem til i dag. Med sin energi, samt sin konstruktive og kompromissøgende tilgang, er generalsekretæren for Dansk Vegetarisk Forening et kæmpe aktiv, for både producenter og forbrugere af plantebaserede fødevarer. Rune-Christoffer arbejder for den plantebaserede sag døgnet rundt, han bruger al sin energi på sagen og skåner ikke sig selv.

Rune-Christoffer har ydermere en kæmpe viden og et fantastisk netværk indenfor området, der har gavnet mange af de processer, som vi har været fælles om. Vi giver derfor Plantebranchens ærespris til Rune-Christoffer, da han har en stor del af ansvaret for at bidrage til at plantebaserede fødevarer blev en del af den nye Aftale om Grøn Omstilling Af Dansk Landbrug fra Oktober 2021, og fortsat bliver ved med at sætte plantebaserede fødevarer på dagsordenen. Hans arbejde er derfor et enormt aktiv for vores medlemsvirksomheder, samt den politiske målsætning om, at gøre Danmark til verdensførende på plantebaserede fødevarer.

Stort tillykke til Rune-Christoffer Dragsdahl med Plantebranchens Ærespris 2022!

Plantebranchens Ærespris 2021

Henrik Lund, CEO i Naturli’ Foods

Sekretariatet skriver:
På baggrund af Regeringens Klimapartnerskaber med erhvervslivet, mente vi i Plantebranchen ikke, at partnerskabernes anbefalinger til fødevarer og landbrug levede op til en bæredygtig fremtid, ej heller at Klimapartnerskaberne fik løftet deres tildelte opgave på tilstrækkelig vis. Plantebaserede fødevarer blev desværre ofret meget lidt opmærksomhed, hvorfor det blev bydende nødvendigt, at råde bod på forsømmelsen af både de sundeste, og mest klimavenlige, fødevarer.

Henrik Lund fik med sit initiativrige sind, bragt Plantebranchen sammen med en række kompetente organisationer, der med stor viden om både biodiversitet, miljø, klima, landbrug, fødevarer og dyrevelfærd, i samarbejde kunne udarbejde den vision for de plantebaserede fødevarer, som klimapartnerskaberne negligerede. Samarbejdet blev til visionsrapporten Fra Foder Til Føde, der med 18 forslag sætter kursen for en bæredygtig fødevareproduktion i Danmark.

Eftervirkningerne af samarbejdet og følgerne af visionsrapportens 18 forslag, står som et stærkt fundament for Plantebranchens videre arbejde. Derfor skal der lyde en stor tak til Henrik Lund, for at formidle kontakterne og samarbejdet, der har gødet jorden for en lys fremtid for Plantebranchen.

Stort tillykke til Henrik Lund med Plantebranchens ærespris 2021!