Vores arbejde

Plantebranchen beskæftiger sig med følgende tre områder:

Politisk interessevaretagelse

 • Interessevaretagelse i Danmark gennem netværk, samarbejde og involvering i konkret samarbejde med internationale søsterorganisationer som Plant Based Foods Association og ENSA
 • Interessevaretagelse i EU gennem medlemskab af EAPF    

Medlemsservice

 • Netværksmøder, rådgivning, seminarer, bygge netværk
 • Bistand i konkrete sager overfor myndigheder mv. 

Viden og forskning

 • Samarbejde med universiteter og forskere
 • ERFA-grupper

Plantebranchens centrale arbejdsområder i 2022

I 2022 vil Plantebranchens arbejde bygge videre på de punkter der ligger i den nye landbrugsaftale, indgået i oktober 2021. Heraf en plantefond, eco-schemes, en handlingsplan for plantebaserede fødevarer og en taskforce for vertical farming. Derudover fortsætter vi med de forskningsprojekter og den politiske påvirkning af lovgivningsområder, hvor plantebaserede fødevarer ikke er ligestillet med animalske.

 

I 2021 blev et bredt forlig mellem alle Folketingets partier, undtaget Alternativet, indgået i en Aftale Om Grøn Omstilling Af Dansk Landbrug. I Plantebranchen har en stor del af vores arbejdet været centreret om at få plantebaserede fødevarer på dagsordenen i den aftaletekst, som Finansministeriet præsenterede d.4 Oktober, 2021. Med plantebaserede fødevarer og grønne proteiner som centralt punkt i aftaleteksten, vil dette være udgangspunktet for nogle af de arbejdsområder vi i 2022 vil arbejde på. Herunder en handlingsplan for plantebaserede fødevarer med vigtige målsætninger, der kan styrke Plantebranchen. En Plantefond med 85 mio.kr. årligt mellem 2022 og 2030, hvoraf halvdelen er øremærket til økologiske fødevarer, der kan styrke både viden, værdikæde og teknologier. Et eco-scheme med 580 mio.kr. for plantebaserede fødevarer, med arealstøtte til fødevareafgrøder. 260 mio.kr mellem 2022 og 2026 til bioraffinering af græs til fødevarer, samt en relancering af det nationale bioøkonomipanel og en taskforce for vertical farming. Tiltagene i den nye landbrugsaftale er således afsæt for mange af de sager som Plantebranchen vil engagere sig i, i det kommende år.

 

I forlængelse heraf, skal vi fortsat intensivere arbejdet med politisk påvirkning for at sikre lige konkurrence mellem konventionelle og plantebaserede fødevarer. Noget af det arbejde kan varetages her i Danmark, hvilket er vores primære fokus, mens andet kun lader sig løse via Bruxelles.

 

Et eksempel på uligheden mellem animalske og plantebaserede fødevarer er eksempelvis animalsk mælk, som er fritaget for flaskepantsystemet, mens plantebaserede drikke er omfattet. Vi ønsker at alle drikke, såvel animalske som vegetabilske, der sælges i flasker, skal være omfattet af flaskepantsystemet. Et andet eksempel er ordningen for skolemælk, hvor børn får gratis animalsk mælk, men ikke har mulighed for at vælge plantedrik.

 

Derudover kæmper Plantebranchen for harmonisering af reglerne for tilsætning af vitaminer og mineraler til plantebaserede fødevarer, for også at opnå ligestilling på det område. Plantebranchen er i dialog med Fødevarestyrelsen herom. 

 

Plantebranchen forventer at deltage i en række begivenheder i 2022, såfremt udviklingen i covid-19 tillader det. Herunder en gentagelse af Plantekonferencen på Christiansborg.

 

Deltagelse i forskningsprojekter vil ligeledes have høj prioritet i 2022. Plantebranchen har sammen med flere universiteter og organisationer ansøgt Innovationsfonden om et projekt, der skal hjælpe med adfærdsændringer i forhold til at få ændret forbrugervaner til mere plantebaseret kost. 

Vores konkrete opgaver og mærkesager i 2022:

Plantebranchens videre arbejde er yderligere formuleret som 5 mærkesager som vi vil gribe fat i, i 2022:

  1. Ligestilling med den animalske sektor, lovgivningsmæssigt og økonomisk

  2. Mindst én mulighed for valg af plantebaseret ret ved alle offentlige måltider

  3. Pro ensartet klimamærkning af fødevarer

  4. Pro CO2-afgift på fødevarer

  5. Pro forbud mod markedsføring af klimakreditter