EmptyName 87 2 scaled

Mød politikerne: fokus på den plantebaserede industri i valgkampen 2022

I Plantebranchen ser vi frem til Folketingsvalget d. 1 november 2022. Vi kigger naturligvis med en særlig opmærksomhed på de tiltag, en række af partierne og deres politikere, har fremlagt på landbrugs- og fødevareområdet. Nye klima- og landbrugsudspil, CO2-afgifter og arbejdspladser, udgør en stor del af billedet, når man kaster et blik på den del af det politiske landskab, der vedrører de plantebaserede fødevarevirksomheder.

Plantebaserede fødevarer i valgkampen

For Plantebranchens over 80 virksomheder, vil det kommende valg i særlig grad have indflydelse på, hvordan fremtiden for den grønne fødevareproduktion tager sig ud. Vores konsulent Casper Christiansen har derfor været ude for at skabe et kort overblik over en række partier, kandidater og deres positioner og for at redegøre for, hvordan netop de ser Danmark bliver førende på klimafronten, samt hvordan den plantebaserede industri skal udvikle sig fremadrettet.

Vi har rakt ud til en række kandidater. Flere af partierne ser frem til at der sker yderligere tiltag, der bygger videre på Aftale om Grøn Omstilling af Dansk Landbrug, indgået i oktober 2021, der kan sikre en stærk fremtid bl.a. for de danske, plantebaserede fødevarer.

Hvad skal der gøres for den plantebaserede industri?

Franciska Rosenkilde, Politisk Leder, Alternativet

Den politiske leder i Alternativet, ser fødevareproduktionen som central i den bæredygtige omstilling. I deres nyeste udspil, foreslår Alternativet at udvikle landbruget til at være hundrede procent regenerativt. Derudover skal der produceres langt flere plantefødevarer, da Danmark, ifølge Franciska Rosenkilde, kan producere 3 gange så meget mad, ved at udskifte den animalske produktion med plantemad:

Det er næsten 3 gange så meget mad, man kan producere, ved at udskifte den animalske produktion med plantemad. Så vi tænker, at det er både godt for kloden, vores miljø og drikkevand. Så er det godt for klimaet, fordi vi reducerer CO2-udledningerne, og det er rigtigt godt for dyrevelfærden.

Franciska rosenkilde, Politisk leder, Alternativet

Kostrådene kan ifølge Franciska, ikke stå alene. Vi har fagligheden til at blive verdensførende på plantebaserede fødevarer, og de over 800.000 offentlige måltider der serveres om dagen, skal i udgangspunktet være plantebaseret, med et animalsk tilvalg. Der ses store potentialer i bl.a. eksport, samt natur og miljøbeskyttelse i plantebaseret mad.

Søren Egge Rasmussen, Fødevareordfører, Enhedslisten

I Enhedslisten, mener Fødevareordføreren, at en reduktion af den animalske produktion, og en omstilling af landbruget til at producere langt mere plantebaseret kost, er klimaløsningen. Vi har i Danmark, ifølge Søren Egge, en lang tradition for at dyrke ærter, samt god viden efterhånden om hestebønner. Det er ikke så kompliceret at få mere bælgsæd i sædskiftet, der kan blive proteiner til menneskeføde, da mange landmænd allerede har maskinparken der skal til. Der bør afsøges flere udviklingsspor i de plantebaserede produkter, så vi får en mangfoldighed af produkter.

(…) der er et kæmpe eksportpotentiale i det (plantebaserede fødevarer, red.). Så det at have et dansk landbrug, som har en væsentlig eksport af fødevarer. Det er jo sådan set noget som vil kunne fortsætte i høj grad. Det bliver så bare ikke klimaskinker, det bliver planteprodukter i stedet for. Både godt for kloden, vores miljø og drikkevand. Så er det godt for klimaet, fordi vi reducerer CO2-udledningerne, og det er rigtigt godt for dyrevelfærden.

Sørren Egge Rasmussen, Fødevareordfører, Enhedslisten

Søren Egge tilføjer, at han synes debatten om dansk landbrug kan blive lidt konfliktfyldt til tider. Det er derfor rart at have en aktør som Plantebranchen, der har en række stærke skalerbare virksomheder, når Enhedslisten foreslår at halvere den animalske produktion. Det får samtalen ned på jorden igen.

Carl Valentin, Fødevareordfører, Socialistisk Folkeparti

Hos SF mener fødevareordføreren, at plantebaserede fødevarer er fremtiden. Det kan blive et nyt vindmølleeventyr. Der skal derfor sikres de rigtige betingelser for virksomhederne, så nye plantebaserede produkter kan indgå i madkulturen:

Man kan kun gå foran, ved at satse på de plantebaserede fødevarer. Fordi det er det, der er fremtiden. Og derfor så skal vi selvfølgelig give gode rammevilkår for de virksomheder, som ønsker at fokusere på det plantebaserede

Carl Valentin, Fødevareordfører, Socialistisk Folkeparti

Carl Valentin taler for en markant reduktion af den animalske produktion, for at give mere plads til plantefødevarer. Derudover skal der også mere plads til naturen, der som en del af en Naturens Lov som SF går til valg på, kan give muligheder for planteproduktionen. Der ses potentiale til rigtigt mange arbejdspladser og stor eksport, selvom vi halter lidt bagud i forhold til f.eks. Holland, der ifølge Carl rykker meget på den plantebaserede dagsorden.

Kathrine Olldag, Fødevareordfører, Radikale Venstre

Fødevareordføreren hos Radikale Venstre, ser, at vi i Danmark allerede er godt på vej med de grønne tiltag, bl.a. med Plantefonden, samt at EU med den nye landbrugsstøtte, bl.a. støtter op om mere plantebaseret fødevareproduktion.

Det jeg er allermest nervøs for, ved udfaldet af det her valg. Det er, om der kommer et flertal, som ikke vil færdiggøre den grønne skattereform. Altså som ikke vil pålægge landbruget den fornødne og helt nødvendige CO2-afgift

Kathrine Olldag, Fødevareordfører, Radikale Venstre

Dog mener Kathrine Olldag også, at det er bydende nødvendigt at den grønne skattereform kommer på plads, med en CO2-afgift på landbruget. Derudover er det også vigtigt at få kigget på, at få flere af de nye kornsorter som f.eks. quinoa og bælgfrugterne godkendt til human konsum, fremfor at bruge de gode proteinafgrøder som foder. Det vil ydermere kræve vilje, at blive verdensførende på plantebaserede fødevarer – men ifølge Kathrine – hvor der er vilje, er der vej.

Lars Arne Christensen, Folketingskandidat, Moderaterne

Hos Moderaterne har Folketingskandidat Lars Arne, stor tiltro til plantebaserede fødevarer. Dog skal markedet med, og som man f.eks. har set med vindmøller, vil forandring tage lang tid. Han er dog åben for grønne retter i offentlige køkkener, samt at kokkeuddannelserne kan opkvalificeres i plantebaserede retter, som også kan drive efterspørgslen.

Vi kan også nogle steder prikke ind, f.eks. omkring statens indkøb. Måske mulighed for at vælge et grønt måltid mad i vores offentlige institutioner. Det vil så skabe nogle forandringer og lære folk noget. Og gøre vi kommer i den retning, for der er fordele

Lars Arne Christensen, Folketingskandidat, Moderaterne

Folketingskandidaten understreger bl.a., at der er foretaget beregninger på, at mere plantebaseret mad, kan sikre mellem 6 og 20 milliarder sparet i sundhedsvæsenet, ved at folk spiser mere plantebaseret. Vi skal anerkende, at der er noget adfærd der skal ændres, for at sikre, at produkterne i industrien kan aftages.

Iben Krog, Folketingskandidat, Venstre

I Venstre, tror Folketingskandidaten Iben Krog på, at plantebaserede fødevarer har en lys fremtid, de skal dog agere på markedsvilkår og fokusere på udvikling. Den teknologiske udvikling og nye løsninger, skal få Danmark i mål på aftalen om grøn omstilling.

Jeg håber da, at vi kan få gang i de forædlingsvirksomheder, og at den plantebaserede branche vil skabe arbejdspladser. Så vi netop ser et nyt eventyr, med højt kvalificerede arbejdspladser, der ligger ude i produktions-Danmark.

Iben Krog, Folketingskandidat, Venstre

Ifølge Iben, er priskrigen på råvarer så hård, at vi i Danmark, særligt skal fokusere på forarbejdnings- og forædlingsvirksomhederne, der kan skabe stor værdi. Hun håber yderligere på, at der er modige private virksomheder, der ønsker at investere en masse penge i det.

Artiklen er senest opdateret 31/10/22 kl. 11:06. Vi søger fortsat at få flere inputs fra partiernes kandidater. Hør lydklip med interviews på Plantebranchens LinkedIn og Instagram.

Du er måske også interesseret i