plantebranchen 2022 3

Ny landbrugsaftale med to grønne milepæle

Pressemeddelelse

Plantebranchen glæder sig over, at to grønne milepæle er flyttet i den nye landbrugsaftale: Der skal nu laves en handlingsplan for at fremme de plantebaserede fødevarer i Danmark, og en fond med 75 mio. kr. årligt fra 2022 til 2030 skal være med til at understøtte den grønne omstilling af maden. Oveni kommer 580 mio. kr. i grøn landbrugsstøtte.

For første gang i historien har de grønne fødevarer fået en særlig plads i den landbrugsaftale, som netop er indgået med et bredt flertal bag sig.

”Landbrugsaftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning. I Plantebranchen glæder vi os over, at de grønne fødevarer har fået en central plads i aftalen. Det vidner om, at der er politisk vilje til flere grønne fødevarer – fra jord til bord,” siger sekretariatschef i Plantebranchen, Frederik Madsen.

Han fremhæver fødevareminister Rasmus Prehns vedholdenhed i forhandlingerne og fokus på at skabe et fundament for, at Danmark internationalt kan komme i førertrøjen inden for plantebaserede fødevarer. Han glæder sig desuden over, at der er et bredt flertal bag aftalen.

Plantebranchen repræsenterer 41 virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med plantebaserede fødevarer og grøn omstilling.

Handlingsplan skal sikre mål og retning for grønne fødevarer
”Sammen med en række organisationer har vi i visionsrapporten ’Fra foder til føde’ anbefalet politikerne, at der bliver udarbejdet en national strategi for at fremme de plantebaserede fødevarer. Uden mål og retning sker der ingen grøn omstilling. Derfor er det yderst glædeligt, at tilblivelsen af en handlingsplan er en del af den nye landbrugsaftale,” siger Frederik Madsen.

Han ser frem til at bidrage til indholdet af handlingsplanen, som skal være med til at sikre, at Danmark får del i den store vækst, der er inden for plantebaserede fødevarer.

Potentialet for plantebaserede fødevarer er enormt. Investeringerne i grønne fødevareselskaber er det seneste år tredoblet til omkring 18 mia. kr. Og om seks år ventes markedet for plantebaserede fødevare i Vesteuropa at udgør en værdi på 460 mia. kr. og 870 mia. kr. to år senere.

Fond understøtter omstilling
Frederik Madsen understreger også vigtigheden af, at der nu bliver stiftet en fond, som skal understøtte udviklingen af flere plantebaserede fødevarer.

”Nedsættelse af en plantefond, som vi også har anbefalet, er en vigtig brik i den grønne omstilling. Det vil medføre fokus på alt fra forskning og udvikling i plantebaserede fødevarer og planteproteiner til initiativer inden for produktion, uddannelse og offentlige indkøb,” siger Frederik Madsen.

Et ekstra incitament til grøn omlægning af landbruget er EU’s nye grønnere landbrugsstøtte, som i mindst fem år vil gå til landmænd, som producerer plantebaserede fødevarer. Her er sat 580 mio. kr. af over fem år.

Og forbrugerne er med på den grønne omstilling. Sidste år svarede 6 ud af 10 i en Voxmeter-analyse, at de var enige i, at Danmark skulle lægge sig i front med hensyn til at være bedst til at producere plantebaserede fødevarer.

Den nye aftale er både godt nyt for forbrugerne, landbruget og klimamålene. Forbrugerne efterspørger flere grønne fødevarer af hensyn til klimabelastning, dyrevelfærd og kostanbefalinger. Dansk landbrug kan blive frontløber inden for dyrkning og forarbejdning af nye afgrøder. Og med hensyn til klimamålene, så har fødevareproduktionen stor indflydelse på udledning af klimagasser. Her medfører produktionen af animalske fødevarer et langt større klimaaftryk end plantebaserede fødevarer.

”Danmark er et stolt landbrugsland, hvor vi i dag dyrker foder på 80 pct. af landbrugsarealet. Fremover er vi nødt til at fokusere mere på at producere føde, som kan spises uden først at have været igennem en ko eller en gris. Vi er på vej i en ny og mere grøn retning, og den bliver understøttet af den nye landbrugsaftale,” siger Frederik Madsen.

Yderligere oplysninger:

Frederik Madsen, sekretariatschef i Plantebranchen, tlf.: 40 43 02 50, mail: info@plantebranchen.dk

Du er måske også interesseret i